Legislativní informace

Ke stažení
Další informace

Poučení spotřebitelů týkající se uplatnění reklamace

Veškerá práva spotřebitele z vadného plnění („reklamace“) poskytnutého společností Technické služby Jesenik a.s. spotřebiteli – zejména vadné poskytnutí služby, vadné provedení obřadu nebo dodání (prodeje) vadného zboží, lze uplatnit na provozovně pohřební služby, tj. ulice Rejvízská 374, 790 01 Jeseník - Bukovice  nebo v jiném místě nebo u jiné osoby, je-li takové jiné místo nebo taková jiná osoba určena v dokladu o poskytnutí služby ... (více)