Legislativní informace

Ke stažení
Řád pohřební služby
Řád pohřební služby
Další informace

Poučení spotřebitelů týkající se uplatnění reklamace

Veškerá práva spotřebitele z vadného plnění („reklamace“) poskytnutého společností Jesenická pohřební služba, s.r.o. spotřebiteli – zejména vadné poskytnutí služby, vadné provedení obřadu nebo dodání (prodeje) vadného zboží, lze uplatnit na provozovně pohřební služby, tj. ulice Rejvízská 374, 790 01 Jeseník - Bukovice  nebo v jiném místě nebo u jiné osoby, je-li takové jiné místo nebo taková jiná osoba určena v dokladu o poskytnutí slu ... (více)