Hřbitovy v Jeseníku

V Jeseníku se nacházejí dva hřbitovy (hřbitov Jeseník - Bukovice 1900, Jeseník Husova ul. 1880). Oba hřbitovy jsou určené pro pohřbívání do hrobu či hrobek. Na hřbitovech jsou jak hrobová místa, tak urnová a desková hrobová místa a kolumbárium. Na hřbitově v Bukovicích je pietní vsypová loučka, která slouží k uložení zpopelněných ostatků.

V současné době se připravují nové mapy hřbitovů. Od 1.1.2011 je schválen Řád veřejného pohřebiště Města Jeseníku (hřbitov Bukovice, Jeseník Husova ul.). Tento řád byl schválen Radou města Jeseníku dne 6.12.2010 usnesením č. 35. Největší změna je v úpravě tlecí doby a to z 10 na 15 let.

Další informace
Hřbitov Bukovice

Hřbitov Bukovice

„Na hřbitově v Bukovicích budujeme nový urnový háj, a to hned za vstupní bránou po pravé straně. Tento pátek by nám měli dovézt zbývající základy, takže přibližně od poloviny listopadu bude prostor plně zpřístupněn veřejnosti. Již nyní si však zájemci o pronájem urnového místa mohou na pohřební službě v Bukovicích zarezervovat vybrané místo. Nově by mělo vzniknout 80 urnových míst.  Provozní doba pohřební služby je každý pracovní den od ... (více)
Hřbitov Husova ulice

Hřbitov Husova ulice

Připravují se  návrhy-fotodokumentace na realizaci nového kolumbária v prostoru horní části hřbitova (parková část). Vytvořila se nová hrobová místa pro urnové hroby (1x1m) nad křížem - sektor D. V případě zájmu či dotazu kontaktujte správu hřbitova. V současnosti je na hřbitově 983 hrobových míst (15.3.2016). Hřbitov na Střelecké třídě byl založen 15.11.1880 (dnes Husova ul.). První pohřbení dle zdrojů ... (více)