Hřbitov Bukovice

„Na hřbitově v Bukovicích budujeme nový urnový háj, a to hned za vstupní bránou po pravé straně. Tento pátek by nám měli dovézt zbývající základy, takže přibližně od poloviny listopadu bude prostor plně zpřístupněn veřejnosti. Již nyní si však zájemci o pronájem urnového místa mohou na pohřební službě v Bukovicích zarezervovat vybrané místo. Nově by mělo vzniknout 80 urnových míst. 

Provozní doba pohřební služby je každý pracovní den od 8:00 do 16:00 hod.“

Připravují se podklady a návrhy na realizaci nového kolumbária a kašny. Vytvořila se nová hrobová místa pro urnové hroby (1x1m) vedle kostela. V případě zájmu kontaktujte správu hřbitova.V současnosti je na hřbitově 853 hrobových míst (1.4.2016).

Hřbitov byl založen v roce 1900. Kapacita na hřbitově  k 1.1.1984, byla celkem 299 hrobů z toho 211 obsazeno. Urnových celkem 387 z toho 214    obsazených. Stav kapacity k 31.12.1987  celkem 299 hrobů z toho 267 obsazeno. Urnových celkem 387 z toho 346 obsazených.V r.1988 vyšlo rozhodnutí stavebního úřadu o rekonstrukci hřbitova v Jeseníku-Bukovicích. Stavba obsahovala zřízení kolumbária ve stávajícím prostoru hřbitova,  výtvarný návrh urnového háje a vsypové loučky.(r.1990). Stavbu kolumbária prováděla firma VŘES Jeseník a kapacita kolumbária se dimenzovala na 126 schránek na urny. Průměrný náklad na jednu schránku činil 4 746 Kč. Vsypová loučka na hřbitově v Bukovicích byla situována na dosud nevyužitém místě za smuteční obřadní síní. Z architektonického hlediska je ústředním motivem hřbitova vsypová loučka s výtvarným prvkem-symbolem. Vsypová loučka se nachází v horní části hřbitova.  V tomto místě mohou pozůstalí sledovat vlastní průběh vsypu (obřad). Základní myšlenka, která ovlivnila formu a obsah výtvarného díla, zdůrazňuje přirozenost konečnosti života jedince jako projevu nekonečného života přírody. Pro výtvarné zpracování byl proto zvolen přírodní motiv. Myšlenka je symbolizována puklým žulovým balvanem, kde z pukliny již vyrůstá nový život – kosodřevina kleč. Na toto výtvarné dílo je použito žuly typické pro oblast Žulová. Velikost kamene je 10 m3.

V r.1992  byla realizována vstupní brána na hřbitov v provedení žulových sloupů a uměleckokovářského zpracování železných křídel brány. U křídel této brány je použito motivu otisku ruky. K obohacení bezprostředního okolí obřadní síně přispěl u přístupového chodníku kamenný reliéf, který citlivě evoluje atmosféru pomíjivosti lidského života. Je to dílo mimořádné kvality a působnosti-práce zesnulého mladého ak.sochaře Zdeňka Kozáka.

Na podzim v roce 2011 se provedla oprava kolumbária-126 schránek na urny. Tyto místa jsou vždy obsazená a málokdy se stane, že místo se uvolní pro nového nájemce. Oprava se dotkla hlavně střechy, nátěru železných konstrukcí, výměna některých desek, atd.. Provedla se také výmalba 126 schránek (uvnitř), zakoupily se nové lavičky, provedla se také oprava komunikace u kolumbária. Velkou změnou také prošel vstup ke kolumbáriu. Vyměnila se madla a částečně opravilo schodiště. Dále se propadala  jedna strana svahu, kde se provedlo zpevnění základu. Další změnou byla oprava plotu, kde se vyměnily ulámané či odcizené tyčky na plotě a dodělaly se také okrasné-dekorativní konce plotu. V dnešní době pozorujeme nárůst vsypů na vsypové loučce s možností vysekání písma na deskách, které jsou umístěny ve spodní části vsypové loučky. V roce 2011 se také na základě domluvy s Městem Jeseník a revitalizaci zeleně rozšířil prostor pro stavbu nových urnových hrobových míst, které se nachází ve spodní části hřbitova u kostela. Stav na hřbitově v Bukovicích je dobrý, vždy je co zlepšovat, ale správa hřbitova se snaží komunikovat s nájemci hrobových míst a vytvářet pro ně co nejlepší podmínky. Pravidelně se udržuje zeleň-sekání, hrabání, atd., v zimě se uklízí sníh a další řada činností s tím spojených. V sektoru H (za kostelem) se provedla revitalizace zeleně a vzniklo cca 40 nových hrobových míst - urnové hroby. Dále se do tohoto prostoru instalovala dřevěná lavice. Celý prostor se upravil a vzniklo velice příjemné pietní místo. 

V dubnu-srpnu roku 2013 se provádělo kácení stromů na hřbitově v Bukovicích a tím i částečná revitalizace hřbitova. 

Fotografie
Hřbitov Bukovice
Hřbitov Bukovice
Hřbitov Bukovice
Hřbitov Bukovice
Hřbitov Bukovice
Hřbitov Bukovice
Hřbitov Bukovice
Hřbitov Bukovice
Hřbitov Bukovice
Hřbitov Bukovice
Hřbitov Bukovice
Hřbitov Bukovice
Hřbitov Bukovice
Hřbitov Bukovice
Hřbitov Bukovice
Hřbitov Bukovice
Hřbitov Bukovice
Hřbitov Bukovice
Hřbitov Bukovice
Hřbitov Bukovice
Hřbitov Bukovice
Hřbitov Bukovice
Hřbitov Bukovice
Hřbitov Bukovice
Hřbitov Bukovice
Hřbitov Bukovice
Hřbitov Bukovice
Hřbitov Bukovice
Hřbitov Bukovice
Hřbitov Bukovice
Hřbitov Bukovice
Hřbitov Bukovice
Hřbitov Bukovice
Hřbitov Bukovice
Hřbitov Bukovice
Hřbitov Bukovice
Hřbitov Bukovice
Hřbitov Bukovice
Hřbitov Bukovice
Hřbitov Bukovice
Hřbitov Bukovice
Hřbitov Bukovice
Hřbitov Bukovice
Hřbitov Bukovice
Hřbitov Bukovice
Hřbitov Bukovice
Hřbitov Bukovice
Hřbitov Bukovice
Hřbitov Bukovice
Hřbitov Bukovice
Hřbitov Bukovice
Hřbitov Bukovice
Hřbitov Bukovice
Hřbitov Bukovice
Hřbitov Bukovice
Hřbitov Bukovice
Hřbitov Bukovice
Hřbitov Bukovice
Hřbitov Bukovice
Hřbitov Bukovice
Hřbitov Bukovice
Hřbitov Bukovice
Hřbitov Bukovice
Hřbitov Bukovice
Hřbitov Bukovice
Hřbitov Bukovice
Hřbitov Bukovice
Hřbitov Bukovice
Hřbitov Bukovice