Pro pozůstalé

  • Jak postupovat a co by mělo následovat v případě odchodu Vašeho blízkého
  • Jak se připravit na průběh smutečního obřadu

Co následuje po pohřbu

Úmrtní list vystavuje do třiceti dnů od objednání pohřbu matrika v místě úmrtí (nikoliv v místě bydliště)

Úmrtní list obvykle obdrží objednavatel pohřbu doporučeně poštou

Pokud došlo k úmrtí v zahraničí, naše pohřební služba zajišťuje mezinárodní úmrtní list pro použití v ČR

Matrika také odhlašuje důchodové, zdravotní a sociální pojištění                                   

Notáře určuje soud podle bydliště zesnulého. Notář zašle předvolání objednavateli pohřbu přibližně do 2 měsíců.

Urnu je možné si vyzvednout v kanceláři, kde jste objednávali pohřeb, 10 pracovních dnů po uskutečnění pohřbu

Po dohodě lze urnu vyzvednout již od druhého pracovního dne

Urna se po předložení občanského průkazu vydává objednavateli pohřbu, případně jiné zmocněné osobě 

Nakládání s urnou jako je dělení popela, památeční šperk, památeční sklo, rozptyl, vsyp, rozloučení s urnou, uložení do hrobu je možné zajistit v naší kanceláři.